Udfordringer ved topledelse

Der skal være et stigende forløb i dit lederskab - ikke nødvendigvis hvor mange du har været leder for.

 

Vær som topleder særlig opmærksom på følgende 4 forhold:

 1. Trim virksomheden for unødvendige omkostninger og organisatorisk overflod.
 2. Skaf og fasthold de bedste talenter.
 3. Sørg for et positivt cashflow.
 4. Gør det du er bedst til.

 

Moderne virksomhedsledelse kan sammenlignes med at køre formel 1. Hvis du mener at du har kontrol over alt - dækkene, motoren, banen, gearskiftet, konkurrenterne osv. - så kører du ikke hurtigt nok til at vinde.


Toplederens 12 udfordringer

 1. Topchefens vision og overblik parret med en høj grad af følelsesmæssig robusthed har aldrig været vigtigere.
 2. Markedet vil lægge endnu større pres på virksomheden for at se resultater - shareholder value-tankegangen vil øges.
 3. Konkurrencen vil stige yderligere i takt med etableringen af den grænseløse verden.
 4. Hurtige sceneskift bliver nødvendige - så trim omstillingsevnen.
 5. Kravet om synlighed vil vokse - med øgede krav til topchefens kmmunikationsevne både internt og eksternt.
 6. Der bliver i stigende grad nødvendigt at markedsføre både virksomheden og topchefens for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere - som til gengæld vil være bedre uddannede, men mindre loyale og mere utålmodige.
 7. Det bliver mere nødvendigt at kunne arbejde på tværs af kulturer og nationaliteter - at kunne drage nytte af hinandens forskelligheder og kompetencer.
 8. Topchefen skal kunne trives med en tilværelse der byder på mange uventede op- og nedture. Han skal kunne hvile i forandringen.
 9. Det er samtidigt vigtigt at han kan skabe enkelhed for medarbejderne, selv om verden ændrer sig og synes mere og mere kompleks.
 10. Topchefen skal huske at det ikke længere er den alvidende chef der er bedst, men ham der formår at sammensætte det bedste team, stille de rigtige spørgsmål og motivere alle mod et fælles mål. Og som før erkende fejltagelser og omgøre tidligere beslutninger.
 11. Topchefen skal agere med etik og troværdighed og ikke blot varetage egne interesser på kort sigt.
 12. At passe jobbet er én ting - men vil fremtidens topchef klare sig skal han sikre sig at han har balance i sit liv. Derfor skal han kunne koble ordentlig fra - han skal passe sin familie, sine venner og sine fritidsinteresser. Og sin søvn.

Hvis du vil til tops


 

Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret september 2002