Tests og evalueringer

Jeg har gennem mange år blevet personlighedstestet i forskellige sammenhænge og efter diverse metoder.

Jeg vil her prøve at gengive disse tests så objektivt som muligt. Hvorfor nu det? Jo, udover at dette vil beskrive min person i en-eller-anden udstrækning, vil det også øge min egen bevidsthed om mine stærke og svage sider.

 

Forbehold

Tests kan ikke stå alene og skal altid bruges og fremlægges i sammenhæng med en samtale.

Bemærk at disse tests er lavet over en lang tidsperiode og afspejler bestemte stadier i min karriere samt har referencer til bestemte forløb.

 

Testene

Tests jeg har prøvet Hurtige konklusioner
Censa Profilanalyse Udvalgte resultater med forholdsvis stort udslag:
 • Høj selvmotivation
 • Høj troværdighed/validitet
 • Persontype +: Analysator, organisator, innovator
 • Persontype ¸: Styrende
 • Specielle egenskaber +: Humoristisk
 • Motiverende +: Skiftende arbejdsopgaver, udadvendt kommunikation
 • Motiverende ¸: Langvarigt projektarbejde, udfordrende arbejdsopgaver
 • Adfærdsmæssige behov +: Tryghed i ansættelse, kreativitet 
 • Adfærdsmæssige behov ¸: Anerkendelse, kritisere, afprøve grænser, magt
Censa Logik-analyse Logisk ræsonnering:
 • Høj: Beslutningshastighed, logisk tænkning, logisk opfattelse
 • Særlig høj: Korrekt ræsonnering
Analytisk problemløsning:
 • Høj: Indlæringsevne, matematisk sans, sproglig evne
 • Særlig høj: Kompleks differentiering
Intelligens score: 142
PPA, Person Profil Analyse og Karriereguide Jeg-billede:
 • Venlig, imødekommende, pålidelig og selvbeherskelse
 • Opvejer fordele/ulemper, indregner risici i beslutningstagning
 • Flittig, respekt for autoriteter, opnår ønsker gennem vedholdenhed og selvstændighed
 • Undertiden viljestærk og stædig
 • Administrative evner, har orden i tingene, følger op, klarer rutinepræget arbejde
 • Behov for at tænke over tingene, ikke hurtig starter
 • Arbejde målbevidst, sans for detaljer
 • Virker troværdig
 • Kan af nogen opfattes som besiddende og bange for forandringer
 • Tendens til ikke at være så fleksibel, afvisende overfor forandringer og især tidspres
 • Kan blive genstridig hvis presset for hårdt, normalt venlig og ligevægtig

Hvad motiverer:

 • Selvstændighed og tryghed, struktureret miljø, frihed til at handle
 • Foretrækker tid til at planlægge både arbejde og personlig tid
 • Vil gerne have vejledning, men ikke ordrer
 • Diplomatisk leder, demokratiske forhold
 • Oprigtigt ment anerkendelse, ros for udført arbejde
 • Status Quo, behov for at vide hvorfor tingene sker
 • Personalegoder

Stillingens karakter:

 • Arbejdsmiljøet børe være struktureret men give mulighed for at kunne arbejde selvstændigt
 • Stillingen bør give tryghed og frynsegoder
 • Arbejde sammen med andre, men ,ulighed for at kunne yde selvstændigt input
 • Ikke ensomme hyppige rejser over længere perioder
 • Jobbet bør være af administrativ eller støttende karakter
 • Ved belønning bør loyalitet og omhyggelighed tages i betragtning

Beskrivende ord:

 • Omhyggelig, oprigtig, loyal, selvstændig, stædig, elskværdig, rolig, ikke-aggressiv, afslappet, hårdnakket, velovervejet, venlig, troværdig, spørger "hvorfor/hvem"

Karriereguide:

 • Rådgivning
 • Ledelse/administration indenfor ethvert områder hvor kundskaber og erfaringer haves.
 • Egenskaberne tyder på at det adfærdsmæssigt set er bedst med en stilling indenfor:
  • Kundeservice
  • Undervisning
  • Ingeniørfag
  • Systemanalyse
  • EDB-service
  • Produktion
  • Administration
  • Sekretariatsfunktioner
  • Personaleadministration
  • Specialistoplæring
Teamroller
(Belbin)
Mest: Shaper
Karakteristika Funktion Svagheder
 • Behov for at lykkes
 • Stærk vilje
 • Aggressivt udadvendte
 • Følelsesudbrud ved skuffelser/frustration
 • Oprigtige
 • Diskussionslystne
 • Skaber positiv handling
 • "Tænder" teamet
 • Upopulære beslutninger
 • Indflydelsesrige
 • Utålmodige
 • Provokerende aggressive
 • Undlader ikke at sige undskyld og har humor.

 

Dernæst: Complete Finisher + Coordinator

Karakteristika Funktion Svagheder
 • Sans for detaljer
 • Gennemførende
 • Indadvendt
 • Uvillig til at delegere
 • Afslutter altid
 • Skarp koncentration
 • Præcision
 • Planlægger
 • Fornemmelse for prioritet
 • Bekymrer sig
 • Pernittengryn
 • Perfektionistisk besættelse.
 • Samler andre omkring mål
 • Villig til at delegere
 • Anvender individuelle talenter
 • Fordomsfri og erfaren synsvinkel
 • Ordførende
 • Rolig og opmærksom problemløsning
 • Varetager gruppens viden
 • Dovenskab
 • Manipulativ
 • Tager ikke æren for andres arbejde!

Se også mine definitioner på fuldbyrdelse.


Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret oktober 1999