Motiverende leder

 Motivation handler om mere end blot karisma og der er syv fællesnævnere:

 1. En god selvindsigt
  At kende sig selv er udgangspunktet for det motiverende lederskab. Som leder skal du være ærlig omkring dig selv. Medarbejderne skal vide hvad du står for så der opbygges den fortrolighed og tryghed der skal til for at mange kan slippe deres engagement løs.
 2. Interesse for andre mennesker
  Ledere deler en udpræget interesse for hvordan andre tænker og fungerer. Forskellige medarbejdere motiveres af forskellige ting og det er vigtigt at du opbygger en god viden for hver og en af dem.
 3. Aktivt lederskab
  Ledere bedriver på forskelligt vis et aktivt lederskab som bl.a. indebærer bestandigt at søge nye muligheder, udvikle og forbedre forudsætningerne for personalets arbejde. Du skal hurtigt tage fat i uoverensstemmelser, konflikter, rygtespredning og andre problemer som kan sænke motivationen.
 4. Klar og tydelig delegering
  Delegering er et af de vigtigste værktøjer for at støtte medarbejdernes personlige udvikling. Du skal sørge for at uddelegere med tydelighed så misforståelser undgås. Medarbejderen som gives et ansvar skal støttes og vide at du tror på vedkommende. Støtten må aldrig blive detaljekontrol.
 5. Fællesskab
  Ledere lægger stor vægt på samarbejde, fællesskab og sociale bånd. Det er gennem fællesskab at mennesker føler den tryghed og arbejdsglæde som er nødvendig for at kunne håndtere forandringer og øget ansvar.
 6. Støtte til personlig udvikling
  Det er kendetegnende for gode ledere at de har et indgroet positivt syn på mennesker i almindelighed og på medarbejdere i særdeleshed. Det skal være en ambition at støtte medarbejderens personlige og professionelle udvikling.
 7. Visioner og forandringsarbejde
  Du skal have en tydelig personlig vision som præger dit daglige arbejde med at drive et bestandigt forbedrings- og udviklingsarbejde for din virksomhed.

Tilbage til min hjemmeside
Sidst opdateret maj 2003