Ledelse - generelt


Husk at der er forskel på følgende:

Vellidt leder VS Respekteret Leder
Udflydende og ikke en udpræget vinder Stille krav og lave målsætning
 

Chef - et definitionsspørgsmål:


10 krav til ledere:

 1. Omstillingsevne og -lyst.
 2. Evne til at sammenbinde virksomhedens overordnede strategi med delstrategien for eget område.
 3. Evne og lyst til at udøve aktiv og professionel personaleledelse.
 4. Sikre udvikling af medarbejdernes kompetence (faglige og personlige kvalifikationer).
 5. Fremme medarbejdernes karriereudvikling.
 6. Kunne få job design, teknologi og medarbejderudvikling til at spille sammen.
 7. Finde egen balance mellem at være specialistleder (faglig ekspert) og generalist.
 8. Have tilegnet sig væsentlige dele af virksomhedens kultur og være bærer af denne - være et godt eksempel.
 9. Gennemføre medarbejdersamtaler.
 10. Besidde pædagogiske evner.

En født leder


10 spørgsmål til overvejelse om mulighederne for læring på jobbet:

 1. Udnyttes dine eller dine medarbejderes kvalifikationer fuldt ud i jobbet?
 2. Er der en sådan grad af fornyelse og variation i arbejdsopgaverne, at evnen til at håndtere uforudsete situationer bevares?
 3. Hvilke opgaver - store som små - kunne du evt. delegere til medarbejderne?
 4. Kan du styrke tilstrømningen og afgivningen af information i dit eller dine medarbejderes jobs?
 5. Kan du styrke brugen af specialopgaver og projekter som metode til styrkelse af medarbejdernes kvalifikationer?
 6. Hvordan udnytter du/I samarbejdsmuligheder med andre enheder?
 7. Hvilken vægt tillægges medarbejdernes deltagelse i foreningsarbejde, samarbejdsudvalg mv.?
 8. Inddrages medarbejderne i fuldt omfang i indslusning af nye medarbejdere til enheden?
 9. Bruger I jobrotation, vikariater, udstationering mv. hensigtsmæssigt?
 10. Benyttes medarbejderne som instruktører på interne eller eksterne kurser?

Effektiv ledelse 


Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret januar 2002