Situationsbestemt ledelse II

Jeg har i flere sammenhænge stødt på metoderne omkring situationsbestemt ledelse - bl.a. internt i H. Lundbeck, og nedenstående er de, for mig, væsentligste punkter.

Ledelse er:

at skabe resultater og opnå mål gennem og sammen med medarbejderne.

 

Ledelsesformer:

Blake & Mouton - form alt efter hvor meget lederen lægger vægt på henh. trivsel og resultater. Se også ledelsesroller.

Demokratisk ledelse

(+ trivsel)
(+ resultatorienteret)

 • Den demokratiske leder diskuterer tingene med sine medarbejdere og træffer beslutninger i fællesskab med dem.
 • Lederen delegerer opgaver til medarbejderne.
 • Alles forslag og idéer diskuteres.
 • Anerkendelse og ros er den demokratiske lederes foretrukne styreform.
Autoritær ledelse

(- trivsel)
(+ resultatorienteret)

 • Den autoritære leder forklarer hvad medarbejderne skal gøre - giver hårde indiskutable ordrer om alting fra start til slut.
 • Det er lederen der planlægger, beslutter og kontrollerer.
 • Afgørelser kan ikke diskuteres.
Hyggeonkel lederen

(+ trivsel)
(- resultatorienteret)

 
Laissez-faire lederen

(- trivsel)
(- resultatorienteret)

 • Laissez-faire lederen gør ingenting.
 • Denne leder lægger opgaver ud til medarbejderen og sætter sig herefter hen i et hjørne og kigger på.
 • Lederen tager ingen initiativer og kommer ikke med nogen forslag.
 • lederen svarer venligt på spørgsmål, men løser ikke nogen problemer og træffer ikke beslutninger.

 

Frederick Herzbergs teori

Motivationsfaktorer Vedligeholdelsesfaktorer
Arbejdsresultater (målopfyldelse) Politikker og administration
Anerkendelse Daglig ledelse
Arbejdets art Løn
Ansvar mellemmenneskelige forhold
Avancement og personlig vækst Fysiske arbejdsforhold

 

Forsvarsmekanismer:

Fortrængning "Glemmer" ting og oplevelser som er ubehagelige eller truende.
Rationalisering Selvbedrag - det modsatte af at være rationel. Eksempelvis fremhæve sig selv på andres bekostning.
Projektion Selvbedrag hvor uvelkomne tanker, ønsker og mangler overføres til en anden. Eksempelvis "sort" arbejde og hastighedsgrænser - det gør alle jo. Tyv tror hver mand stjæler.
Fiksering og regression Udvise adfærd der tilhører en alder. Eksempelvis være barnlig og blive sur som kun et barn kan blive det.
kompensation Modvirke menneskets mindreværdighed med eksempelvis drømmerier.

 

Hvem bestemmer?

S3-støttende

Lad os tale om det - vi beslutter

S2-trænende

Lad os tale om det - jeg beslutter

S4-delegerende

Du beslutter

S1-instruerende

Jeg beslutter

 

Medarbejderens udviklingstrin

U4 U3 U2 U1
Kompetence: Høj Moderat høj Nogen Lav
Engagement: Højt Variabelt Lavt Højt

Kompetence: opgaveviden + overførbar færdighed
Engagement: motivation + selvtillid

 

GKP - God KommunikationsPraksis

Tal ikke mere end nødvendigt 5 kommunikationsbehov
Tal aldrig samtidigt med andre 1. Fortæl mig hvad du forventer af mig.
Tilpas dit sprog til modtageren 2. Giv mig mulighed for at udføre det.
Stil spørgsmål 3. Fortæl mig undervejs hvordan det går.
Lyt (dobbelt så meget som du taler) 4. Hjælp mig når og hvor det er nødvendigt.
Tilpas din adfærd til omgivelserne 5. Bedøm og beløn mig retfærdigt.
Tilpas dit udseende til omgivelserne

 


Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret november 2000