Ledelseroller

P A E I
Producent/Sjakbajs Administrator/General Entrepaneur/Skaber Integrator/Kriseløser
Hovedroller At skabe resultater Administrerer, kontrollerer og gennemfører. Udvikler. Iværksætter. Fornyer.
Styrke At få tingene gjort At bringe tingene i orden. At få nye idéer og skabe nye resultater. At opnå enighed, eventuel kompromis.
Adfærd Indædt travlhed Tjekker andres resultater. Presser nye idéer og projekter ned over hovedet på medarbejderne. Integrerer folks idéer.
Opmærksom på Hvad der gøres for øjeblikket Hvordan arbejdet udføres i forhold til regler og rutiner. At der til stadighed arbejdes med noget nyt. At man er flittig. At skabe accept for det der foregår.
Persontræk Går øjeblikkelig helt op i arbejdet. Overordentlig flittig. Meget systematisk. Omhyggelig. "Konservativ". Entusiastisk. Kreativ. Drivende. Følsom. Orienteret mod mennesker. Forstående.
Selvvurdering Målestokken er hårdt arbejde. Målestokken er hvor "fredeligt" der er i organisationen - at systemet er velkontrolleret. Målestokken er en bikube-agtig atmosfære. At der til stadighed sættes nye mål. Målestokken er det personlige i "magtspillet".
Beklagelser "Dagen er for kort.", "Der er for meget der skal gøres." og "Vi har ikke tid nok." "Der er ingenting der bliver gjort færdigt." og "De forstår ikke hvad jeg mener." "Vi har det ikke så godt med hinanden som vi byrde."
Beslutningsstil Skyder fra hoften. Handler først, tænker bagefter. Følger eksisterende beslutninger. Midlertidige beslutninger. Ingen faste forpligtigelser. Der træffes kun beslutninger når alle er enige.
Bemærkninger Rollen sikrer at der bliver produceret resultater på kort sigt sådan at virksomheden kan overleve. Rollen sikrer en udbygning og administration af regler og systemer for styring, koordinering og gennemførelse, sådan at resultaterne produceres så effektivt som muligt i tid, mængde og kvalitet. Rollen er at omlægge kursen, identificere trusler og muligheder, tage ricisi og forny. Rollen er et integrere, koordinere, skabe samarbejde, træne og udvikle folk.

Grundlæggende lederstile:

  Respekt for regler og traditioner. Ønsker ingen bindinger og søger altid nyt.
Drivende frem gennem overtalelse og personlig viljestyrke. General Skaber
Motiverende gennem eksempel og inspiration. Sjakbajs Kriseløser

 Managers Leaders
Sætter dagsorden via
 • definering af realistiske mål.
 • udarbejdelse af "køreplaner".
 • allokering af ressourcer.
Præsenterer "drømmen" via
 • formulering af vision.
 • formulering af urealistiske mål og planer.
Realiserer "dagsorden" via
 • regel-/budgetstyring.
 • ansvars- og opgavebeskrivelser.
 • belønningssystemer.
Realiserer "drøm" via
 • værdistyring.
 • kommunikation, kommunikation og kommunikation.
 • opbygning af commitment.
Følger op/kontrollerer via
 • vurdering af regel-/budgetoverholdelse.
 • realisering af mål.
Følger op via
 • at lytte, overtale (manipulere) og påskønne opnåede resultater.
Resultatfokusering
 • drift/stabilitet.
 • regel-/budgetoverholdelse.
 • realisering af mål.
Resultatfokusering
 • opnåede resultater i form af ændringer/udvikling.
 • engagement/nytænkning.

Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret november 2000