Ledelseroller - SL2

Begreb/lederstil Den autoritære leder Den demokratiske leder Laissez-faire lederen
Lederstil Kæft, trit og retning Vi er alle lige Lader stå til
Grundlag Magt Fælles beslutninger Leder af navn, ikke af gavn
Autoritet Hæmmende/magt Rationel/kundskab Ingen
Lederholdning X-teori Y-teori Ingen, måske Y-teori
Lederstil Produktionsorienteret Produktions- og medarbejderorienteret Ingen
Produktivitet Afhængig af lederens tilstædeværelse God og uafhængig af lederens tilstedeværelse Ringe og uafhængig af lederens tilstedeværelse
Sammenhold Ringe Godt Løst-tendens til klikedannelse
Information Kun operativ information Både operativ og ikke-operativ information Kun præsentation af arbejdsopgaver
Kommunikation En-vejs, kun ordrer To-vejs, lytter aktivt En-vejs, kun det nødvendige
Ros/ris Mest ris mest ros Intet
Gruppedeltagelse Ingen Gruppen inddrages mest muligt Gruppen overlades det hele
Motivation Indirekte Direkte Indirekte
Herzbergs teori Vedligeholdelsesfaktorer Motivationsfaktorer Vedligeholdelsesfaktorer
Effektloven Negativ behovsdækning Fuld behovsdækning Nedsat behovsdækning
Effektivitet Størst på kort sigt Størst på lang sigt Ringe
Klima i gruppen Oprørsk eller underkastelse Godt Dårligt

 


Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret november 2000