Følelsesmæssig Intelligens - EQ


Følelsesmæssig intelligens består dels af nogle Intrapersonelle - og dels af nogle Interpersonelle kompetencer.

Intrapersonelle kompetencer Selvindsigt
 • kunne genkende egne følelser og deres indvirkning
 • kende og turde vedstå egne styrker og svagheder
 • turde fremføre upopulære synspunkter
Selvkontrol
 • kunne kontrollere voldsomme følelser
 • kunne tænke klart og arbejde fokuseret under pres
 • indrømme egne fejl og konfrontere uetisk adfærd hos andre
 • være ansvarsbevidst og tage ansvar for egen udvikling
 • være fleksibel
 • have et åbent sind og anskue nye perspektiver
Selvmotivation
 • sætte ambitiøse mål, arbejde fokuseret og tage kalkulerede risici
 • en gang imellem tilsidesætter egne mål til fordel for helheden
 • tage initiativ og hele tiden skærpe egen indsats uanset krav
 • se verden som en masse muligheder frem for problemer
 • tage skuffelser som udfordringer og lære af dem til næste gang
Interpersonelle kompetencer Indlevelsesevne
 • være opmærksom på følelsesmæssige stemninger og god til at lytte
 • tilbyde samarbejdspartnere sin hjælp og assistance uopfordret
 • kunne coache, udfordre, lytte til, agere mentor for andre i forbindelse med at bidrage til deres udvikling
 • se forskellighed som en styrke og arbejde aktivt for at skabe et miljø hvor forskellighed og tolerance trives - for helhedens bedste
 • forstå og sætte sig ind i den virkelighed og de magtrelationer der omgiver ens miljø
Social kompetence
 • kunne præsentere problemstillinger på en måde som skaber lydhørhed
 • kunne føre begavet dialog
 • gøde jorden for entusiasme og passion i fælles vision og mission
 • være i stand til at "gøre hvad der er nødvendigt" - uanset position
 • hjælpe og bidrage uden at tage ansvaret fra folk
 • være rollemodel for andre
 • sætte spørgsmålstegn ved eksisterende processer, rutiner, procedurer og regler for at initiere nyskabelse og udvikling
 • opfordre til debat og åbne diskussioner
 • være opmærksom på potentielle konflikter, bringe uenighederne op til overfladen og bidrage til konstruktive løsninger
 • kunne opbygge og udvikle netværk både i og uden for organisationen
 • kunne performe både fagligt og socialt
 • kunne inddrage andre i dynamisk og entusiastisk samarbejde

 

Følelsesmæssig intelligens beskriver iflg. Daniel Goleman 5 følelsesmæssige kerneevner:

Selv-opmærksomhed At kende sine egne følelser, så de fungere som reference og kan lede én i samspillet med andre mennesker.

Den selvbevidste leder har et realistisk billede af hvad hans følelser betyder for hans arbejde og hans holdning til andre. Han har et realistisk billede af sin styrke og sine svagheder. Han er ærlig overfor sig selv og lader sig ikke forføre af smiger og gode tilbud. Han har selvtillid og skammer sig ikke over at bede om hjælp.

Dygtig håndtering af følelser At være i stand til at kontrollere følelser som vrede, frygt og sorg på en hensigtsmæssig måde.

Selvkontrol er særlig værdigfuld for en leder konfronteret med forandringer. For ham udløser ændringer ikke panik, men en målrettet tøven, indtil de relevante data for at vurdere forandringen er indhentet.

Selv-motivation At være i stand til at overvinde tilbageslag og fiaskoer og stadig kunne arbejde frem mod sit mål.

Driften efter præstationer - ud over alle forventninger. Nøgleordet er at udrette uden hensyn til belønninger. Top-ledere er ivrige efter at opsøge nye tilgange til deres arbejde og de har en optimisme og en organisatorisk forpligtethed der er afgørende forudsætninger for stærkt lederskab.

Empati At vide hvordan mennesker føler og være i stand til at anvende den viden til at skabe forståelse med andre.

Indføling er især afgørende af 3 grunde:

 1. Der er øget behov for team-dannelse.
 2. Globaliseringen betyder voksende kulturelle ubalancer og elektronisk kommunikation betyder tilmed underskud af kropssignaler.
 3. Talent skal bevares gennem en personalepolitik som hindrer flugt af videnskapital.
Sociale evner At kunne bruge sine følelser til at inspirere, overbevise, forhandle og løse konflikter på en positiv måde.

Sociale færdigheder er venlighed med et formål. Det drejer sig om at skabe tilslutning og entusiasme. Det handler om at bygge netværk  også nye netværk der overskrider kendte mønstre. Sociale færdigheder handler også om evnen til at kommunikere.

 

Følelsesmæssig intelligens er iflg. The Hay Group bygget op af 4 dimensioner, hver med sine adfærdsmæssige kompetencer:

Selvindsigt Omfatter kompetence mht. følelsesmæssig selvindsigt, nøgtern vurdering af en selv og selvtillid.
Selvledelse Omfatter selvkontrol, troværdighed, samvittighedsfuldhed, tilpasningsevne, præstationslyst og initiativ.
Social færdigheder Omfatter ledelseskompetencer, evne til at øve indflydelse, kommunikationsfærdighed, evne til at iværksætte og gennemføre forandringer, kunne løse konflikter, skabe forandringer, teamwork og samarbejde.
Social opmærksomhed Omfatter empati, opmærksomhed over for det der sker i en organisation, kunne udvikle andre og være serviceindstillet.

Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret juli 2002