Fyringer - hvordan

Sådan fyrer man med respekt

 1. Fyringen skal ske tidligt på ugen, tidligt på dagen, aldrig før en ferie eller fridag. Sæt tilstrækkeligt med tid af. Du må ikke se på klokken, men heller ikke lade samtalen vare for længe. Aftal tid for en ny - helst to - opfølgningssamtaler, for det er først der at alle spørgsmålene dukker op.
 2. Hvad er årsagen? Læg fakta på bordet. Dine beslutninger er forretningsmæssige og taget på grundlag af din rolle som chef. Du må være loyal overfor virksomheden, ikke skyde skylden på ledelsen eller dem på hovedkontoret. Fakta og argumenter underbygger budskabet. Vær saglig.
 3. Find ud af så meget som muligt om hvordan fyringen rammer den det går ud over - også om familiesituationen.
 4. Forbered dig på de reaktioner der kan komme, fra vrede til gråd til ingen reaktion overhovedet. Hvordan plejer du selv at reagere i sådanne situationer? Uanset reaktionen må du holde roen og ikke gå i forsvarsposition. Du kan udtrykke medfølelse.
 5. Tænk igennem: Hvornår skal personen forlade sin arbejdsplads? Hvad sker der med skrivebordet, nøgler, firmabil og så videre? Hvor lang tid har personen til at finde et nyt job? Giver virksomheden nogen former for støtte og videreuddannelse i opsigelsesperioden?
 6. Tænk igennem på hvilken måde omgivelserne skal have informationen om opsigelsen.
 7. Forsøg selv at være så tilgængelig som muligt for den opsagte, men henvis også til andre ressourcer såsom personaleafdelingen og tillidsfolk.

12 gyldne fyringsregler

 1. Mobiliser psykologisk indsigt og vis menneskelig forståelse.
 2. Forstå, at en fyreseddel medfører en øjeblikkelig krisetilstand hos den fyrede.
 3. Afskedigelsessamtalen skal være kort og præcis, for i en krisetilstand falder menneskets fatteevne markant, og fornuften er det første der bukker under.
 4. Den ansatte skal have den reelle, konkrete årsag til, at lige netop han fyres. Ellers har han ikke noget at forholde sig til. En generel begrundelse om, at virksomheden skal spare, er ikke nok. Den øger frustrationen og følelsen af at være sat udenfor. Men diskutér aldrig grundlaget for afskedigelsen. Medarbejderen må ikke få indtryk af, at det er en forhandlingssituation. For klarhedens og troværdighedens skyld skal afgørelsen fremstå som det den er, en fuldbyrdet kendsgerning, der ikke kan rokkes ved.
 5. Hvis flere i en virksomhed skal fyres, er det en god idé dagen før - men heller ikke tidligere - at varsle, at så og så mange skal fyres. Så når de ansatte at opbygge et mentalt beredskab.
 6. Sørg for, at den afskedigede ikke efter fyringen overlades til sig selv. Vær sikker på, at der er kolleger, familie, venner eller andre til at tage sig af ham.
 7. Skriv aldrig fyresedler om fredagen, så der går to dage før den afskedigede møder på arbejde igen. I løbet af en weekend kan man nå at falde ned i et meget dybt hul.
 8. Husk opfølgningen på afskedigelsen - indkald den afskedigede til en grundig aftrædelsessamtale på et senere tidspunkt. Her kan årsagen til afskedigelsen uddybes, og virksomheden kan fortælle om sine tilbud om hjælp til jobsøgning, omskoling osv.
 9. Sørg for, at den afskedigede fortsætter med at arbejde helt frem til aftrædelsesdagen, så han fastholder sine daglige rutiner længst muligt - sin arbejdsmoral, og så han kan bearbejde afskedigelsen sammen med sine kolleger.
 10. Tænk på virksomhedens omdømme.
 11. Den fyrede skal føle sig retfærdigt behandlet.
 12. Husk: I dag er det dig, der fyrer. I morgen ryger du måske selv.

Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret september 2002